Insituform lost het op, augustus 2018

Tijdens de afgelopen koude wintermaanden had niemand kunnen vermoeden hoe significant de verfrissing van een koel glas water tijdens de tropische zomermaanden in Nederland zou zijn.

Nieuwsblad het Parool kopte in haar editie van maart jl nog dat een deel van de kademuur van de Nassaukade bij de kruising met de Haarlemmerweg was ingestort en weggespoeld. Hierdoor hadden sommige huishoudens in Amsterdam West en Centrum geen drinkwater. Bovendien kampte Noord met een lage waterleidingdruk. De waterleiding van zo’n 100 jaar oud was dusdanig beschadigd dat het water er met bakken tegelijk uitstroomde. Tijdelijke noodmaatregelen werden toegepast, waardoor een andere drinkwaterleiding beschadigd werd.

Insituform_lost_het_op

Het waterbedrijf Waternet, dat verantwoordelijk is voor de watervoorziening in de gemeente Amsterdam en een groot deel van de provincies Utrecht en Noord-Holland heeft hierop Insituform benaderd om de renovatiewerkzaamheden van de zinkerconstructie/drinkwaterleiding met een diameter van 600 mm door middel van relining  te realiseren. Immers, rekening houdend met het belang van een goed functionerende drinkwatervoorziening, de tijdsdruk, leeftijd, het type van de bestaande leiding, de situering ten opzichte van aangrenzende bebouwing en de ligging onder het kanaal, was traditionele vervanging geen optie.

Omdat Insituform, wereldwijd, de unieke positie heeft verworven om, conform geldende wet- en regelgeving met het “Kiwa Water Merk”, drinkwaterleidingen te kunnen renoveren heeft zij tezamen met Aliancys een speciale hars ontwikkeld, die voldoet aan alle benodigde eisen en geldende normen.

In nauw overleg met alle betrokken partijen heeft de engineersafdeling van Insituform risico’s geïnventariseerd en is een passende oplossing aangedragen om een bestaande reserve zinkerleiding te voorzien van een kous waardoor, met een minimum aan overlast voor betrokkenen en binnen de kortst mogelijke tijd, een nieuwe zinkerleiding gereed was voor ingebruikname.

 

De feitelijke installatie van dit project is binnen twee dagen gerealiseerd. Met name door de perfecte voorbereiding, de inzet van een zeer ervaren ploeg en de onfeilbare afstemming met van Baarsen buisleidingen, die in opdracht van Waternet de civiele werkzaamheden uitvoerde. Na de relining is de gerenoveerde zinkerleiding schoon, op druk getest en binnen vijf werkdagen, naar volle tevredenheid van Waternet, opgeleverd.  

 

… dat is waar we het voor doen !

  

Binnenkort zijn video opnamen van deze renovatie te zien via

https://www.youtube.com/watch?v=yJcEBSeTDQU

 

Naam *
E-mail adres *
Organisatie
Postcode
Plaats
Land
Telefoonnummer
Kies een categorie
Opmerkingen *
Captcha

Bewijs dat u geen robot bent. Wij verzoeken u bovenstaande tekst in te voeren.

Dankzij cookies werkt onze website het beste. U gaat akkoord met ons gebruik van cookies wanneer u onze site blijft gebruiken.

OK