Gemeente Oldenzaal voorkomt wateroverlast door relining van Insituform

In de Potskampstraat ligt een bufferriool (diameter 800mm), voorzien van schildmuren met knijpconstructies en interne overstorten. Hierdoor vindt op een gecontroleerde wijze de afvoer van afvalwater plaats. De gemeente Oldenzaal voorkomt hiermee dat er stroomafwaarts té veel wateroverlast zou kunnen ontstaan.

Onlangs heeft er een herinrichting in de Potskampstraat plaatsgevonden, waarbij de wegverharding is vernieuwd en een extra hemelwaterafvoer-riool (HWA) is gelegd. Tijdens de aanleg van dit HWA-riool zijn er rioolinspecties uitgevoerd, waaruit bleek dat het bestaande betonnen riool nog naar behoren functioneerde: afstroming en stabiliteit waren akkoord. De lekkende voegen vormden het grootste probleem.

Gebaseerd op de kennis van onafhankelijke partijen liet de gemeente Oldenzaal zich adviseren en koos aan de hand van ervaringen en bewezen oplossingen voor de relingsmethode van Insituform. Vanwege de korte uitvoeringsduur, minimaal oponthoud voor verkeer en minimale overlast voor bewoners, zou het het riool “gerelined” worden over een lengte van 180 meter. Hierdoor zou in deze specifieke situatie het meest optimale resultaat geleverd worden.

Insituform® bood de gemeente een totaalpakket van planvorming tot realisatie en voerde alle werkzaamheden uit met eigen mensen en middelen. De gemeente had tijdens het hele werk daardoor maar met één partij te maken.

Omdat Insituform® wist dat de gemeente Oldenzaal te maken had met allerlei regelgevingen en wettelijke eisen heeft zij de gemeente ook op dit punt “ontzorgd”.

Bij deze rioolrenovatie is er in het bestaande riool een nieuwe binnenvoering (een zgn. “kous”) aangebracht. Na uitharding door warm water van de kous is deze strak tegen de bestaande buis aan komen te liggen. De kous is vooraf in de vestiging van Insituform in Zoetermeer geïmpregneerd met een hars. De renovatie in de Potskampstraat wordt door meerdere inspectieputten uitgevoerd.

De gemeente Oldenzaal is door deze renovatie voor minimaal 50 jaren verzekerd van een uitstekende werkend riool met maximale doorstroom, omdat de nieuwe buis in het bestaande riool slechts enkele millimeters dik is.

Tijdens de uitvoering door Insituform hebben meerdere ambtenaren van de gemeente, zich laten voorlichten over deze kousreliningstechniek.

Ook de wethouder Stadswerken had, gezien deze innovatieve werkwijze, tijd weten vrij te maken om de werkzaamheden van Insituform op locatie te bekijken. Het werkingsprincipe van de inversiemethode konden de aanwezigen namelijk met eigen ogen aanschouwen in een tussenput.

Naast deze relining zijn er, binnen een week tijd, in de gemeente Oldenzaal ook andere riolen gerelined door Insituform. In totaal is er, binnen dit tijdsbestek, een totale lengte van 800 meter rioolbuizen hersteld. Ook in Oost-Nederland laat Insituform weer een prima indruk achter.

Naam *
E-mail adres *
Organisatie
Postcode
Plaats
Land
Telefoonnummer
Kies een categorie
Opmerkingen *
Captcha

Bewijs dat u geen robot bent. Wij verzoeken u bovenstaande tekst in te voeren.

Dankzij cookies werkt onze website het beste. U gaat akkoord met ons gebruik van cookies wanneer u onze site blijft gebruiken.

OK